hôm trước vừa qua chỗ bác này mua xong dùng mấy tháng rồi vẫn thấy ok
______________________
đèn led

http://www.dmca.com/Protection/Statu...ed-gia-re.html

- - - Updated - - -

Xem thêm
______________________
den led

http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=5ef5fb93-cd3e-4c38-8ddb-d2a6deb05203&refurl=http://tanglikefbnamdinh.blogspot.com/2018/05/mua-en-led-sieu-sang.html